Feel your innernature

Gezonde voeding, Beweging en Ontspanning in de Natuur

Algemene voorwaarden

1. Een boeking van een Natureretreat (samenwerking tussen Eef Verhaaren en Twan Helmons -Naturefulness)  is  definitief bij inschrijving. In de bevestiging lees je hoe je de reissom aan ons over kunt maken. Binnen twee weken dien je het bedrag te hebben overgemaakt.

2. De gepubliceerde reissom is altijd per persoon, tenzij anders vermeld.

3. Reisverzekering: De deelnemer is verplicht voor vertrek een deugdelijke reisverzekering af te sluiten.

4. Aansprakelijkheid: Natureretreat noch de  begeleiders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel bij activiteiten. Deelname hieraan is op eigen risico.

5. Annulering: In verband met het Coronavirus hebben we de annuleringsvoorwaarden tot nader order versoepeld. Mocht het zo zijn, dat Natureretreat toch niet door kan gaan vanwege corona willen we het weekend verschuiven naar het voorjaar van 2021.
Half augustus bekijken we opnieuw de situatie en maken we de keuze tot doorgaan van het weekend of verplaatsen.

Mocht het zo zijn dat we het verplaatsen dan brengen we je daarvan op de hoogte en wordt je reservering automatisch doorgezet naar het voorjaar van 2021. Mocht je de nieuwe datum niet kunnen en je geeft dat binnen een week aan, krijg je de betaling vanzelfsprekend terug. Na die week gelden de normale annuleringskosten zoals die op de site staan.

Restituties zijn afhankelijk van het tijdstip van de annulering.

Een terugbetaling van 70% zal worden gegeven op annuleringen minimaal 60 dagen voorafgaand aan de startdatum van het weekend.
Een terugbetaling van 40% zal worden gegeven op annuleringen tussen 41 – 59 dagen voorafgaand aan de startdatum van het weekend.
Er worden geen terugbetalingen gedaan bij annulering tussen 40 – 0 dagen voorafgaand aan het weekend

6. Natureretreat behoudt zich het recht voor om reizen in uitzonderlijke gevallen te annuleren. Bijvoorbeeld door de politieke situatie in een land. Of omdat we ruim van tevoren voorzien dat we onvoldoende deelnemers zullen krijgen. In dat geval worden de deelnemers tijdig op de hoogte gesteld. Zij ontvangen hun volledig betaalde reissom retour.

7. Je bent verplicht de verblijfsruimte waar je hebt vertoefd in goede staat achter te laten. Hoewel de eindschoonmaak voor je gedaan wordt, dien je alles wel netjes (= veegklaar) achter te laten. Bij buitensporig slecht achtergelaten accommodatie zullen de schoonmaakkosten op de gasten verhaald worden.
Respect voor elkaar, respect voor locatie en natuur
Natureretreat hecht erg aan respect. Voor het welslagen van een event of reis, is respect naar elkaar en de omgeving toe dan ook een vereiste. Ook respect voor de gebouwen en de mooie natuur waarin we ons begeven is voor ons belangrijk.

8. Bij twijfel van geschiktheid van de deelnemer behoudt Natureretreat zich het recht zonder opgave van redenen iemand uit te sluiten van deelname. In dat geval wordt de deelnemer hierover ingelicht. Binnen een week zal het inschrijfgeld dan terug gestort worden.

9. Een deelnemer die tijdens de reis last en/of schade berokkent of dreigt te berokkenen aan deelnemers of locatie, kan door Natureretreat van (voortzetting van) verdere deelname worden uitgesloten. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van schade of last hem/haar kunnen worden toegerekend.

10. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten zoals een paspoort.

11. Tijdens onze natureretreat kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt. We kunnen dit gebruiken voor promotionele doeleinde op bijvoorbeeld onze website of social media. Deelnemers die niet zichtbaar willen zijn, dienen dit aan ons kenbaar te maken. Op verzoek zullen wij dit beeldmateriaal verwijderen als de betreffende persoon duidelijk herkenbaar op de foto te zien is.

12. Naturefulness behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De enige uitzondering is jouw voornaam, woonplaats en e-mail adres. Die worden aan jouw groepsgenoten verstrekt voor ons carpoolsysteem en kunnen na de reis gebruikt worden voor het organiseren van een reünie.

Natureretreat verbiedt deelnemers uitdrukkelijk om deze e-mail adressen voor andere doeleinden te gebruiken dan zoals hierboven omschreven of te verstrekken aan derden.

13. Heb je fysieke of mentale problemen, en/of kunnen deze verwacht worden tijdens een reis, dan ben je verplicht Natureretreat hierover vooraf te informeren.
Indien je tekortschiet in de informatieplicht, zoals genoemd onder bovenstaande paragraaf, dan kan Natureretreat je van (verdere) deelname aan de reis uitsluiten. Eventueel daaraan gekoppelde extra kosten kunnen je in rekening worden gebracht.

14. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, teksten op de website(s) van Natureretreat zijn het intellectuele eigendom van Naturefulness en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Naturefulness.
Het is iedereen, zowel deelnemers aan- als bezoekers van door Natureretreat georganiseerde reizen verboden om foto’s of teksten van de site over te nemen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

15. Het is deelnemers verboden om zonder toestemming van de organisatie informatie die de privacy van deelnemers kan schaden via massamedia als pers naar buiten te brengen.

Voor vragen over bijvoorbeeld deze algemene voorwaarden of informatie over de website kun je met ons opnemen via [email protected] of telefoon 06-28062906.